Fers Accounting & Gestoria

FERS-Gestoria-avanteDet är svårt att förstå affärsverksamheten och investeringarna, både individer och företag, utan en tidigare studie av skattelagstiftningen och råd om skatte- och skattefrågor i allmänhet. Med detta syfte skapades Fers SL i 1991, en avdelning för finans- och redovisningsrätt som erbjuder en integrerad service och rådgivning till sina kunder, som erbjuder dem en integrerad skatteplanering, analyserar de enskilda personuppgifterna och / eller aktiviteternas särskilda skatteförpliktelser, hjälper dem i deras dagliga verksamhet i organisationen och underlättar presentationen av skatter, bokföring och administrativ förvaltning, kompletterad med specialiserad rådgivning inom skatte- och skattefrågor.

Fers SL erbjuder följande tjänster:

 • Skatte- och bokföringskonsult till enskilda och juridiska personer
 • Skatte- och bokföringskonsult för företag
 • Representation av utländska enheter i Spanien
 • Deklaration av skattskyldigheter för enskilda och juridiska personer
 • Korporation och mervärdesskatt
 • Skatteavdragsblanketter
 • Utlåtanden om inkomster och tillgångar hos utländska personer
 • Skatteplanering för företag och privatpersoner
 • Råd om affärsomstruktureringsprocesser
 • Fastighetsskatt
 • Råd om successionsplanering
 • Resurser och administrativa förfaranden inför Skatteverket
 • Förberedelse och legalisering av bokföring och bokföring
 • Åtgärder mot banker, notarier, fastighets- och handelsregister och andra offentliga organ