Fers Accounting & Gestoria

fers-gestoria-avanteÉs difícil entendre el món dels negocis i les inversions, tant individuals com empresarials, sense un estudi previ de lleis fiscals i consells sobre assumptes fiscals i fiscals en general. Amb aquesta finalitat, Fers SL es va crear a 1991, un departament de fiscalitat i comptabilitat que ofereix un servei integral i assessorament als seus clients, oferint-los una planificació fiscal integral, analitzant les obligacions fiscals particulars de cada persona i / o activitat, ajudant-los en les seves operacions diàries d'organització i facilitant la presentació d'impostos, comptabilitat i gestió administrativa, complementats amb assessorament especialitzat en matèries fiscals i fiscals.

Fers SL ofereix els següents serveis:

 • Assessoria fiscal i comptable a particulars i persones jurídiques
 • Assessoria fiscal i comptable per a empreses
 • Representació d'entitats estrangeres a Espanya
 • Declaració de obligacions tributàries de persones físiques i jurídiques
 • Corporació i impostos de valor afegit
 • Formes de deducció d'impostos de la renda
 • Declaracions d'ingressos i actius de particulars no residents
 • Planificació fiscal per a empreses i particulars
 • Assessorament en processos de reestructuració empresarial
 • Impostos immobiliaris
 • Assessorament en planificació de successions
 • Recursos i procediments administratius davant l'Agència Tributària
 • Preparació i legalització de llibres comptables i comptes anuals
 • Accions contra bancs, notaris, registre immobiliari i mercantil i altres organismes públics